Nie pal przy mnie, proszę


Nie pal przy mnie, proszę

Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych
Celem programu "Nie pal przy mnie proszę" jest:

-Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia

-Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie

-Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia

-Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem

-Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.