Znajdź właściwe rozwiązanie


"Znajdź właściwe rozwiązanie" to programu edukacji antytytoniowej kierowany do uczniów klas IV - VIII szkoły podstawowej. Celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród dzieci i młodzieży. Program dostosowany jest do możliwości intelektualnych oraz umiejętności uczniów starszych.